Lönnshults Nova  RS 8171

Född 2018

 E: Top Of The World RS 761

U: Stjernens Mini-Orchidea RS 7136

 För fullständig stamtavla klicka här

Information om Lönnshults Nova:

 

Färg: Gulsvartskimmel

 

Höjd: 80 cm

Skena: 12 cm


Nova premierades på stopremiering 2021 och fick avelsdiplom med 98888 - 41 poäng och GI!


Nova är fri från SA - krumgenen eftersom hennes släktingar är testade fria!


Novas pappa, Top Of The World 

 

Novas mamma, Stjernens Mini-Orchidea 

Avkommelista:


Betäckt 2023 med Almnäs Hurricane RS 909